Uvjeti korištenja

  1. Javni radijski servis RadioNETa / Radio Mreže se smije koristiti isključivo uz prethodno odobrenje produkcijskog tima.
  2. Svi elementi tehničke i sadržajne produkcije vijesti predstavljaju autorsko djelo RadioNETa i kao takvi su zaštićeni odgovarajućim zakonskim odredbama.
  3. Emisije RadioNETa smiju se koristiti isključivo u cjelovitom obliku, kakvim su postavljene na server, uključujući najavni i odjavni jingle, kao i eventualni marketinški blok. Zahvati u ovime definiranu tehničku, produkcijsku ili sadržajnu cjelinu nisu dozvoljeni.
  4. Vijesti RadioNETa smiju se koristiti isključivo unutar 20 minuta od isteka punog sata za koji su radjene, odnosno najviše 45 minuta nakon stavljanja na server. Reemitiranje ili odloženo emitiranje vijesti nakon isteka navedenog vremenskog okvira nije dozvoljeno.
  5. Emisije RadioNETa se ne smiju ni u kojem obliku davati na korištenje trećoj strani bez prethodnog odobrenja ovlaštene osobe RadioNETa.
  6. Vijesti RadioNETa se smiju koristiti unutar šireg informativnog programa korisnika, uz uvjet da se poštuju odredbe o cjelovitosti produkcije, odredbe o jasnoj i nedvosmislenoj identifikaciji nositelja produkcije, kao i odredbe o jasnom i nedvosmislenom odvajanju vijesti RadioNETa od eventualnog nastavka informativnog programa korisnika.
  7. Korištenje pojedinih dijelova produkcije (vijest, tonovi) moguće je, iznimno od odredbe o cjelovitosti, isključivo uz striktno prethodno odobrenje ovlaštene osobe RadioNETa.
  8. RadioNET zadržava pravo izmjene i dopune navedenih uvjeta.
  9. Nepridržavanje odredbi iz Uvjeta korištenja smatrat će se kršenjem autorskih prava RadioNETa i rezultirati zabranom daljnjeg korištenja servisa. Korištenje servisa vijesti smatrat će se ujedno prihvaćanjem navedenih Uvjeta korištenja, kao i drugih odredbi o zaštiti autorskih prava.