Mladi za EU

Velika nezaposlenost mladih kao i njihov odlazak u inozemstvo gorući su nacionalni problemi koje, među ostalim, propitujemo u serijalu kratkih dnevnih i dužih tjednih emsija „Mladi za EU“ kojeg financira Europski parlament.

Cilj nam je i informirati i motivirati mlade osobe u aktivnijem praćenju procesa u Europskoj uniji, kao i potaknuti ih na sudjelovanje u javnopolitičkom životu, ali i na izborima, kako na nacionalnim tako i za Europski parlament. Emisije su se počele emitirati u svibnju 2015.